Photos

Although every bird is so exciting to us, it's very good to see some rare and colorful birds like this one.
Хэдийгээр бидний барьж бөгжилж байгаа шувуу болгон сайхан боловч, хааяа нэг иймэрхүү өнгөлөг шувуудтай таарах үнэхээр сайхан шүү.
A male Chestnut Bunting captured on 19 May 2015.
Орхимжит хөмрөг, эр